Чепеларе » Природа » Местоположение

Местоположение

ЧепелареОбщина Чепеларе се намира в Средните Родопи, в горното течение на река Чая. Средна надморска височина 1200 м. Граничи с общините Смолян, Лъки, Девин, Асеновград, Родопи. Територията й е 384 кв. км, от които 73% горски фонд, 14% мери и пасища, 11% обработваема земя. Върху останалите 2% са разположени 12 населени места, от които 10 кметства - селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Малево, Орехово, Богутево, Острица, Лилеково, Зорница, Проглед, а също така и световноизвестният зимен курорт Пампорово.

Общинският център Чепеларе се намира на 230 км от столицата София, на 80 км от хилядолетния град Пловдив и на 10 км от курорта Пампорово. Неколковековната му богата история го е утвърдила като административен, стопански и културно-просветен център в Родопите.