Чепеларе » Природа » Релеф

Релеф

 

ЧепелареТеренът на общината има типичен планински характер. Преобладават стръмните терени с предимно сенчесто изложение и надморска височина 1000-1600 м. Най-високата точка на територията е връх Персенк - 2091 м.

Морфоложкият облик на територията е резултат от ерозионни процеси, които обуславят заравнения характер на релефа, меките и овални форми на билните части, придаващи особения чар на Западните Родопи.