Чепеларе » Природа » Климат

Климат

ЧепелареГеографски районът на Чепеларската долина е в близост до Беломорието. Високите планински прегради от север спират въздействието на студените северни течения, а високите плата на Перелишкия и Преспанския масив трудно пропускат топлите въздушни маси, нахлуващи от юг. Това води до натрупване на големи снежни маси през зимата. Влагозадържането по билата подхранва висок дебит на множеството реки и потоци за по-дълъг период от време през годината. Оттичането на водите няма пороен характер, тъй като склоновете на планината са добре обрасли с растителност.

Физическата характеристика на района се определя от комбинираното въздействие на типичния европейски умереноконтинентален климат, високата надморска височина и меките и топли сухи ветрове, идващи от сравнително близко разположеното Бяло море.

ЧепелареЛетният период се характеризира с резки изменения на климатичната обстановка, водещи от ясно слънчево време към гръмотевично-дъждовна облачност с кратки и поройни дъждове. Лятото е сравнително прохладно, с температури, по-ниски от тези в останалата част на страната.

Поради чувствителното влияние на Средиземноморието зимата е мека и топла, без големи мъгли, с продължителност 5-6 месеца. Чепеларе е най-слънчевият град в България - с 270 слънчеви дни в годината, и с изобилие от сняг през зимата. Снежната покривка се задържа сравнително дълго. В зоната до 1000 м над морското равнище тя е между 80 и 120 дни в годината, със средна дебелина 30-40 см, а в планинските части с над 1000 м надморска височина снежните дни са над 120, а дебелината на снежната покривка се движи от 80 до 120 см. Пролетта е късна, с голяма облачност и слаба мъгливост, есента е топла и суха, лятото - прохладно и късо.

ЧепелареДанните за температурните характеристики показват, че през януари те са средно в диапазона от -7°С до -1.5°С. През април са измерени средни температури от 1.5°С до 7.5°С. През юли температурите са от 11°С до 18°С, а през октомври - от 3.5°С до 9.5°С. Всички данни са осреднени, като средната годишна температура в Чепеларе е от 12°С до 18°С.

Интерес представляват и данните за величините на средногодишните отклонения в температурните разлики. Те са от 18°С до 20°С. Средната абсолютно максимална температура е от 23.5°С до 32°С, абсолютните минимални температури са от -20° до -18°С.

Дъждовните валежи през пролетта са в количество от 18 до 27 литра на квадратен метър, което определя сезона като дъждовен и хладен. Летата са с валежи от 19 до 27 л/кв.м. В края на есенния период валежите са от порядъка на 16 до 24 л/кв.м, а през зимата - от 15 до 22 л/кв.м. Максимумът на валежите е през май, вторият максимум се наблюдава през зимните месеци. Общо годишните валежи са в диапазона от 70 до 96 л/кв.м.