Чепеларе » Природа » Водни ресурси

Водни ресурси

ЧепелареНай-голямата и основна река, която разделя на две неравни части община Чепеларе, е река Чепеларска, десен приток на Марица. Тя тече сред живописно разположена долина между планинските дялове Чернатица и Радюва планина, като на места образува дълбоки проломи и няколко котловини, най-голямата от които е Чепеларската. Реката няма пороен характер. Дъното й на места е скално, а бреговете й са стабилни.

Водосборният басейн на региона се оформя изцяло от левите и десните притоци на река Чепеларска, които са с дъждовно-снежно подхранване.

Водният дебит на притоците е значителен през по-голямата част от годината. Река Янчовска събира няколко карстови извора, които имат общ минимален дебит 12 л/сек. Лопухската река пък е в района на карста, който отвежда значителна част от дебита на водата в извора на Чепеларе. Този извор е с минимален дебит 60 л/сек.

Хидроложките условия в котловината са твърде благоприятни. Реките и доловете са с добре оформени корита, със скални дъна и стабилни брегове.