Чепеларе » Природа » Защитени обекти

Защитени обекти

Скални мостовеНа територията на общината се намира естествено находище на родопски крем - рядък вид, включен в Червената книга, като находището е обявено за природна забележителност "Куцинско блато". Редки видове са също родопски силивряк, родопски магарешки бодил, балканска козя брада.

Другите защитени територии в общината се стопанисват от ДГС "Хвойна":

Природна забележителност "Чудните мостове" (Еркюприя) - три естествени моста върху малката река Айдарско дере, които оформят един от най-забележителните природни феномени в Родопите.

Природна забележителност "Скакалото" и природна забележителност "Дуплево" - малки живописни водопади.

Природна забележителност "Костен камък" - интересни скални образувания.

Защитена местност "Средните ливади". В района са обявени и защитени природни обекти - вековни дървета.

Край Пампорово е резерватът Момчиловски дол - първична черборова гора, и защитените местности Дълбоки дол, Смолянски езера, Невястата (Турлата).

Отрицателно действащи фактори са неорганизираният туризъм - най-вече в района на природна забележителност "Чудните мостове", където се намират и 2 хижи.