Чепеларе » Население » Население

Брой

По данни на НСИ общият брой на населението в общината към 1.01.2010 е 8045 души, от които 3867 мъже и 4178 жени. В общинския център Чепеларе жителите са 5412 души, като целогодишно през курортните хижи в общината и курортния комплекс Пампорово минават десетки хиляди почиващи както от България, така и от чужбина.

Разпределение по населени места 

Населени места
(кметства)
1997 г.
мъже 4844
жени 5220
1998 г.
мъже 4790
жени 5159
1999 г.
мъже 4740
жени 5054
2000 г.
мъже 4618
жени 4925
2001 г.
мъже 4403
жени 4835
2005 г.
мъже 4136
жени 4487
село Богутево 319 314 294 272 260 249
село Дряновец 4 4 4 13 5  4
село Забърдо 692 670 642 669 669  567
село Зорница 65 64 94 49 33  25
село Лилеково 98 95 91 60 57  61
село Малево 303 301 274 265 266  237
село Орехово 408 374 350 515 376  307
село Острица 92 87 81 56 55  46
село Павелско 1 071 1 038 995 875 1 038  867
село Проглед 102 93 92 93 94  90
село Студенец 20 16 13 15 6  14
село Хвойна 758 764 727 726 712  583
град Чепеларе 6 132 6 129 6 137 5935 5 667  5 572
ОБЩО 10 064 9 949 9 794 9 543 9 238 8 623